Seurakuntamme historiaa


Toiminnan alku

Helluntaiherätys tuli Pomarkkuun vuonna 1932, jolloin pidettiin ensimmäiset kokoukset Pomarkun kunnan kokoushuoneistossa 1.-2.11.1932. Tällöin tuli uskoon Helly Huovinen os. Mikkola, myöhemmin Salo, joka liittyi Porin helluntaiseurakuntaan. Hän oli saanut ensivaikutteita jo tätä ennen Pomarkkuun tulleilta uskovilta Hanna Väänäseltä ja hänen tyttäreltään Sylviltä. Väänästen muutettua Veneskoskelle, hän ja eräät muut pomarkkulaiset olivat menneet kyläilemään heidän luokseen Veneskoskelle ja olivat samalla siellä pidetyillä kesäjuhlilla vuonna 1931, jossa saivat kuulla Jumalan sanaa. Hellyn koti Mikkola Pomarkussa muodostui puhujien majapaikaksi, josta käsin tehtiin evankeliumin työtä paikkakunnalla. Myöhemmin toiminnan keskukseksi muodostui Pomarkussa Heikkilän talo Kiilholmassa, Helmi Heikkilän tultua uskoon. Puhujina Pomarkussa olivat Kalle Rantanen ja Yrjö Laine Porista.

 

Hengellistä herätystä Pomarkussa

Keväällä 1933 alkoi herätys Pomarkussa, jolloin monia pomarkkulaisia tuli uskoon. Kalle Rantasen ja Arvo Peltomaan lisäksi puhujina Pomarkussa olivat mm. Hanna Lönnroth, Heikki Taipale, Vieno Laine ja Hugo Koivunen. Vuonna 1933 heinäkuussa kastettiin Kankaanpään Veneskoskella ensimmäiset pomarkkulaiset uskoon tulleet Reino Vehkala, Helly Mikkola ja Helmi Heikkilä. Herätys jatkui ja ihmisiä tuli uskoon Kiilholmassa, Uusikylässä ja muuallakin Pomarkussa. Kalle Rantanen muutti perheineen asumaan Pomarkkuun, jossa hän asui vuosina 1934-1938. Seurakunnan toiminnassa vaikutti myös Frans Kalliomäki, hän kuului seurakuntaan 13.10.1934 alkaen 9.5.1938 saakka, muutti myöhemmin evankeliumin työhön USA:han.

 

Ensimmäinen kastetilaisuus

Pomarkun Nuorisoseuran talossa pidettiin kesäjuhlat 30.6.-1.7.1934, jolloin oli ensimmäinen kastetilaisuus Pomarkussa, jossa kastettiin 24 uskoon tullutta. Kastajana toimi Verner Tuominen. Kastetilaisuutta oli seuraamassa rannalla noin 200 ihmistä. Tällöin kastettiin mm. seurakunnan vanhimmistoon myöhemmin kuuluneet Eino Anttila ja Frans Kallio sekä Jalmari Vähäsavo, jotka olivat tulleet uskoon jo aikaisemmin Vapaakirkon kautta samoin kuin heidän vaimonsa.

 

Seurakunnan perustaminen

Seurakunta perustettiin 14.10.1934, jolloin oli raamattupäivät Heikkilän talossa Kiilholmassa. Seurakuntaan liittyi 22 jäsentä. Sotavuosien jälkeen oli jälleen herätystä ja seurakunnan jäsenmäärä kaksinkertaistui Veikko Jääskeläisen toiminnan johdosta. Esa Wirtanen tuli uskoon 1949 ja liittyi seurakuntaan 14.1.1951 ja on toiminut sen jälkeen seurakunnan työssä ja myös vanhimmistossa. Hän piti kokouksia mm. Veijo Pihlajaniemen kanssa, joka toimi opettajana Pomarkussa 1956. Seurakunnan toiminnassa vaikutti myös Vilho Mäkelä, joka oli seurakunnan jäsenenä 8.1.1956 – 12.1.1958 välisen ajan.

 

Lähetystyön historiaa Pomarkussa

Lähetystyöhön ovat menneet seurakunnasta: Armas ja Orvokki Tuomikoski lähetyslaiva Ebenesserille Ceulonille ja sen jälkeen Australiaan 1969. Hely Viljanen Uruguayhin v. 1960. Kaija Wirtanen 1966 Uruguayhin ja sieltä Espanjaan 1972. Esa ja Marjatta Wirtanen Uruguayhin v. 1961 ja sen jälkeen Espanjaan 1971. Miika Wirtanen on ollut lähetystyössä vuodesta 1983 alkaen Espanjassa sekä myöhemmin Antti Rossi Ranskassa. Vuonna 1962 seurakunta palkkasi ensimmäiseksi työntekijäksi Aarne Kiviharjun, joka oli seurakunnan työntekijänä 31.10.1962 – 28.2.1966, jonka aikana herätys jatkui edelleen. Muuttoliike paikkakunnalta suurempiin asutuskeskuksiin rajoitti suuresti seurakunnan kasvua. Vuonna 1967 seurakunta osti Pomarkun työväenyhdistyksen talon seurakunnan rukoushuoneeksi, joka kunnostettiin seurakunnan käyttöön sopivaksi Yrjö Anttilan johdolla.

 

Luomajärven/Honkakosken helluntaiseurakunnan historiaa

Luomajärven/Honkakosken helluntaiseurakunnan historia liittyy Pomarkun helluntaiseurakunnan historiaan näiden seurakuntien yhteen liittymisen johdosta. Kankaanpään Luomajärven ja Venesjärven ja Siikaisten Petkeleen kylien raja-alueella olivat tulleet uskoon ensin Yrjö ja Aina Mäkelä Siikaisten Saarikoskella pidetyissä kokouksissa, joissa puhujana oli Frans Kalliomäki. Hän piti kokouksia sodan jälkeen myös Yrjö Mäkelässä. Yrjö ja Aina Mäkelä liittyivät Pomarkun helluntaiseurakuntaan vuonna 1938. Vapaakirkon kautta oli jo heitä aikaisemmin tulleet uskoon paikkakunnalla vuonna 1917 Jalmari Pakkala ja Elle Välimäki 1939 sekä hänen sisarensa Kaisa, os. Hakala, joka toimi myös evankelistana Vapaakirkon piirissä.

 

Herätystä Luomajärvellä

Varsinainen herätys paikkakunnalla syntyi vasta sota-ajan jälkeen, kun paikkakunnalle tulivat evankelistat Hugo Koivunen ja Veikko Jääskeläinen, jolloin uskoon tuli ensimmäiseksi Maija Riihikallio ja sen jälkeen monia muita paikkakuntalaisia. Herätys jatkui paikkakunnalla ja Siikaisten Saarikoskella pidetyillä kastejuhlilla 4.7.1948 kastettiin kahdeksan uskoon tullutta. Seuraava kastetilaisuus pidettiin Venesjärven kylässä Karilahden talossa 8.8.1948, jolloin Ässälänjärvessä kastettiin seitsemän uskoon tullutta.

 

Luomajärven seurakunnan perustaminen

Luomajärven Saalem- seurakunta perustettiin 22.8.1948. Seurakunnan perustamiskokous pidettiin Kankaanpään Luomajärven kylässä Yrjö ja Aina Mäkelän Juhala- nimisellä tilalla. Seurakuntaan liittyi tällöin 22 jäsentä. Jäsenistä kolme kuului Luomajärven kylään, Venesjärven kylään yhdeksän ja Siikaisten kunnan Petkeleen kylään samoin yhdeksän jäsentä. Seurakunnan evankelistana toimi Heikki Heinilä Laviasta 1.2.1949 saakka. Seurakunnan ensimmäisiksi vanhimmiston jäseniksi valittiin Yrjö Mäkelä ja Jalmari Pakkala. Seurakuntaan liittyi sen jälkeen lisää jäseniä myös Pomarkun Honkakosken kylästä. Seurakuntaan liittyi uskoon tulon perusteella jäseniä myös lähiympäristöstä Siikaisten Sammin ja Kankaanpään Veneskosken sekä Pomarkun Tuunajärven kylästä sekä aikaisemmin uskoon tulleita Pomarkun helluntaiseurakunnasta ja Vapaakirkon piiristä.

 

Veikko Jääskeläinen siunattiin seurakunnan evankelistaksi

Veikko Jääskeläinen, jonka toiminnan kautta olivat monet tulleet uskoon, siunattiin seurakunnan evankelistaksi 5.2.1950. Herätys alkoi 1950 luvulla vähitellen hiipua, Joensuun tilalla pidettiin kesäjuhlat 15.7.1951, jolloin kastettiin Luomajärvessä vielä kaksi uskoon tullutta. Taisto Vahtera uskoon tultuaan liittyi seurakuntaan 12.12.1948. Hän toimi myöhemmin seurakunnassa evankeliumin työssä vuoteen 1960. Kalervo Pakkala liittyi uskoon tulonsa jälkeen seurakuntaan 27.6.1948 ja alkoi toimia pian tämän jälkeen seurakunnassa evankelistana. Evankeliumin työhön ovat Honkakosken seurakunnan alueelta lähteneet myöhemmin lisäksi Ilona Myllymäki (Auvinen), liittynyt seurakuntaan 31.8.1952. Seurakunnan nimi muutettiin Honkakosken seurakunnaksi vuosikokouksessa 10.2.1957, kun suurin osa jäsenistöstä alkoi olla Honkakosken kylästä. Herätys jatkui edelleen ja ihmisiä tuli uskoon niin, että seurakunnan perustamisesta alkaen siihen oli siunattu yhteensä 82 henkilöä. Jäseniä seurakunnassa oli Pomarkkuun liityttäessä 43.

 

Pomarkun ja Honkakosken seurakunnat yhdistyivät

Pomarkun ja Honkakosken helluntaiseurakunnat yhdistyivät 28.3.1971. Pomarkun ja Honkakosken seurakuntien yhdistämisen jälkeen evankeliumin työssä ovat toimineet evankelistoina Veijo Kanervisto, Leo Koukku, Aatos ja Irma Anttila, Matti Juntunen ja Tuomo Lähteenmäki.

Seurakunnan toiminnasta vastaavina työntekijöinä ovat toimineet seurakuntien yhdistämisen jälkeen seuraavat henkilöt:

– Kalervo Pakkala 12.9.1971 vuoteen 1973.
– Aarne Kiviharju uudelleen keväällä 1974 – 30.5.1975 saakka.
– Kalervo Pakkala uudelleen 26.2.1982 – 31.7.1987 saakka, jolloin jäi eläkkeelle.
– Kauko Suoperä 1.10.1990 – 31.07.1991.
– Pekka Keinänen 1.09.1991 -30.11.1997.
– Raimo Saarimäki 1.12.1997 – 30.07.2002.
– Paula Saarimäki 1.12.1997 – 30.07.2002 seurakunnan lapsi- ja nuorisotyöntekijänä.
– Leo Koukku 1.08.2002 – 30.11.2005.
– Veijo Heinonen 1.12.2005- 30.8.2009.
– Seurakunnan toimintaa on 1.9.2009  alkaen jatkettu vahimmiston johdolla tiimityönä vastuuviikkojärjestelmän avulla.

 

Seurakunnan jäsenluku

Seurakunnan jäsenluku on vaihdellut 90-100 välillä, lyhyen aikaa jäsenluku oli vähän yli 100. Seurakunnan jäsenmäärän kasvua on rajoittanut voimakas muuttoliike paikkakunnalta suurempiin asutuskeskuksiin. Seurakunnan jäsenmäärä on muuttoliikkeestä huolimatta pysytellyt kuitenkin suunnilleen entisen suuruisena, kun saman aikaisesti kunnan väkiluku on tänä aikana vähentynyt huomattavasti, v.1971 kunnan väkiluku oli 3.237. Vuonna 1999 kunnassa oli asukkaita enää vain 2.644 henkilöä.

 

Kokoushuoneiston peruskorjaustyöt

Vuonna 1982 aloitettiin rukoushuoneen peruskorjaustyöt, jotka tehtiin vähitellen eri vaiheissa ja saatiin suoritettua loppuun vuonna 1998. Peruskorjauksessa suoritettiin seuraavat työvaiheet: Rakennusten perustuksen salaojitus, sähköasennukset, ikkunat ja ovet uusittiin, parannettiin lämmöneristystä, liityttiin kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, rakennettiin wc-tilat ja keittiötilat, asennettiin yösähköllä toimiva varaava sähkölämmitys ja koneellinen ilmastointi, rakennettiin uusi vesikatto, kuisti sekä erikseen veranta rakennuksen päätyyn, kerhotilat talon alakertaan, toimistohuone kokoussalin etuosan taakse, myös pihamaa ja talon ympäristö kunnostettiin. Peruskorjaus suoritettiin Leo Koukun rakennuspiirustuksien ja suunnitelmien pohjalta ja hän vastasi myös töiden suorittamisesta ja valvonnasta.

Historiaa koonnut Leo Koukku